Ingage helpt haar medewerkers, klanten, partners en investeerders om duurzaam te groeien. Dat doen we onder meer door verduurzamen te faciliteren. We dromen groot, om die te realiseren zijn kleine stappen nodig. Omdat we dit van al onze medewerkers en partners vragen, boeken we, stap voor stap, vooruitgang. Zo motiveren we onze medewerkers, vieren we onze successen en maken we de wereld steeds een beetje beter.

Ons ESG-beleid

Ingage is aangesloten bij de EEM NL Hub en erkent de PRI van de VN

Duurzaam groeien

Denk je aan de toekomst, dan denk je aan duurzaamheid. Onze producten en diensten maken duurzame groei mogelijk. Wij dragen bij aan een groenere samenleving. We willen dan ook bouwen aan duurzame manieren van leven. Dat is wat investeren in de toekomst voor ons écht betekent.

Bijdragen aan de Klimaatdoelstellingen

Ons streven is om zo veel mogelijk bij te dragen aan en rekening te houden met de Klimaatdoelstellingen die de Nederlandse overheid voor de woningbouw heeft gesteld, namelijk: het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen in 2030. Daarom faciliteren we dat ons (toekomstig) portfolio aan woningen daadwerkelijk kan verduurzamen.

We zetten ons daarvoor op diverse manieren in. Met ons label Impact Hypotheken stimuleren en belonen we bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van woningen. Namens elke nieuwe klant van dit duurzame hypotheeklabel plant Staatsbosbeheer bovendien een plant, waardoor er een nieuw, toekomstbestendig bos kan worden aangelegd in Noord-Brabant.

Ingage Franchise is bovendien één van de grondleggers van de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen. Zo zorgen wij ervoor dat verduurzamen op de agenda staat in adviesgesprekken met klanten.

Daarnaast vergroten wij bij en met onze medewerkers de bewustwording op het gebied van verduurzaming, door extra aandacht te besteden aan de kantoorruimte en kantoorbenodigdheden. Ook organiseren we regelmatig acties gericht op leefverbetering van onze omgeving.

Het gehele ESG-spectrum

We focussen niet alleen op het klimaat en het verduurzamen van woningen. Ingage heeft concrete doelstellingen die het gehele ESG-spectrum beslaan. Elke entiteit en afdeling binnen onze organisatie zet zich in voor het milieu, de maatschappij en behoorlijk bestuur, daar hun kennis, kunde en capaciteit sterk aanwezig is. We dromen groot, om die te realiseren zijn veel kleine stappen nodig.

Daar ligt onze kracht.

Lees meer

Bij Ingage dromen we groot, om die waar te maken zijn veel kleine stappen nodig